Voorjaarsronde SDE+ 2018: budget niet overschreden, slechts 68 megawatt subsidieaanvragen wind op land

De voorjaarsronde van de SDE+-regeling zal niet volbeschikt worden. Er is voor ‘slechts 5,3 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl er 6 miljard euro beschikbaar is. De wind op land-aanvragen bedragen 68 megawatt, verdeeld over 47 aanvragen en goed voor 150 miljoen euro subsidie. De zon-pv-aanvragen leiden de dans met 2,57 gigawattpiek.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister het volgende over het relatief lage aantal wind op land-aanvragen: ‘In vergelijking met voorgaande openstellingen is het aangevraagd vermogen per technologiecategorie beduidend lager, met uitzondering van zonnestroom. Met name bij windenergie op land was het aantal aanvragen fors lager. Hierbij dient te worden aangetekend dat de SDE+ aanvraag van een aantal grootschalige windparken in een afrondende fase is en indiening van de aanvraag is voorzien in de volgende SDE+-rondes.’

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!