‘Afspraken over energiezekerheid kans voor Nederlandse bedrijven in offshore wind’

AMSTERDAM – Meer dan 60 landen hebben woensdag afspraken met elkaar gemaakt die moeten leiden tot meer energiezekerheid wereldwijd en beter investeringskansen voor bedrijven.

Dit meldt het ministerie van Economische Zaken.

“Tot 2035 is 48.000 miljard dollar nodig aan energie-investeringen om aan de wereldwijde energievraag te voldoen”, aldus minister Henk Kamp.

“De afspraken die vandaag zijn gemaakt laten zien dat landen internationaal willen samenwerken op energiegebied. Voor Nederlandse ondernemers biedt dit kansen.”

Hij haalt aan dat bij 70 procent van alle installatie van windparken op zee Nederlandse bedrijven betrokken zijn.”Deze kennis kan in andere landen goed gebruikt worden.”

De afspraken die zijn gemaakt, zijn een vernieuwing van het eerste Europese Energiehandvest uit 1991. Het eerste handvest werd gesloten tussen Oost- en West-Europese landen. Deze keer gaat het om een wereldwijde politieke afspraak waar ook landen zoals China, Iran, Chili en Colombia bij betrokken zijn.

Lees meer over offshore wind in het dossier van de Windenergie Courant 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!