Analyse 2e ronde SDE+-regeling 2016: 299,2 megawattpiek wind op land beschikt

In de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 (SDE+) is een volume van 299,2 megawattpiek aan ‘wind op land’-projecten beschikt. Het gaat om 79 windenergieprojecten.

Daarmee is fors meer wind op land beschikt dan in de eerste tender van 2016 toen 14 projecten gezamenlijk 27,1 megawattpiek aan beschikkingen wisten te bemachtigen. In de 2e ronde SDE+ van het kalenderjaar 2016 hebben in totaal 2.197 duurzame energieprojecten een subsidiebeschikking ontvangen.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!