Bereiding van megawindpark Borssele van start

AMSTERDAM – Ingenieursbureau Grontmij gaat in samenwerking met Pondera Consult de uitgifte van kavels III en IV van het offshore windpark Borssele voorbereiden voor het Ministerie van Economische Zaken.

Dit meldde Grontmij deze week.

Grontmij en Pondera gaan de milieueffectenrapportage en de passende beoordeling voor kavel III en IV opstellen. Ook voor een zogenaamde innovatiekavel worden deze rapporten opgesteld.

Op deze kavel worden innovaties voor windturbines, funderingen, bouwmethodes en onderhoudsconcepten gedemonstreerd. Hiervoor wordt een apart kavelbesluit genomen.

De resultaten van deze studies zijn een belangrijke basis voor de uitgifte van de kavels III en IV, die in 2016 is voorzien, en de innovatiekavel.

Windstroom voor 1,4 miljoen huishoudens

In windpark Borssele komen naar verwachting genoeg windmolens om 1,4 miljoen huishoudens van windstroom te voorzien. Daarmee wordt het een van de grootste windgebieden ter wereld.

In 2014 waren Grontmij en Pondera Consult verantwoordelijk voor de milieueffectrapportages en passende beoordelingen van windkavel I en II van windenergiegebied Borssele.

Marc Kreft, senior projectmanager bij Grontmij: “Deze opdracht betekent een continuering van de werkzaamheden in Borssele en in de samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Het toont vertrouwen in onze kennis en ervaring, en onderstreept onze goede samenwerking.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!