Bijeenkomst voor omgevingsvraagstukken bij wind op land

Het platform Wind op Land van de stichting Natuur & Milieu organiseert op zaterdag 16 september de bijeenkomst ‘Omgevingsvraagstukken bij Wind op Land’ met workshops, lezingen, verdiepingssessies en debat. Het programma is voor zowel beginnende coöperaties, als voor mensen die al langer meelopen in de windsector.

De Natuur- en Milieufederaties en Stichting Natuur & Milieu voeren momenteel een studie uit naar draagvlak en participatie voor windenergie op land. De studie omvat, onder andere, 6 concrete windenergieprojecten, overleg met diverse stakeholders om te komen tot een Green Deal voor een betere weging van natuurbelangen bij windenergie, alsook een drietal bijeenkomsten, waar deze bijeenkomst er één van is. Deze derde bijeenkomst wordt ‘een écht windenergie-event’.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!