Bijna 15 miljoen voor landschapscompensatie hoogspanningsverbinding TenneT

Het Rijk en de provincie stellen bijna 15 miljoen euro beschikbaar om natuur en landschap te compenseren bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding van TenneT om windparken aan te sluiten.

TenneT legt tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk een nieuwe, bovengrondse hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt aan. De stuurgroep Landschapscompensatie 380kV heeft hiervoor een programmaplan vastgesteld met compenserende maatregelen voor het landschap. Door de groei van de Eemshaven als energieknooppunt heeft de bestaande hoogspanningsverbinding van 220 kilovolt tussen de Eemshaven en Vierverlaten meer vermogen nodig. De huidige verbinding moet worden vervangen door een verbinding met een capaciteit van 380 kilovolt.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!