Brabant: windmolens A16 op plekken met minste geluidshinder

In het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk komen, geconcentreerd rond de verkeersknooppunten, 29 windmolens. Ze komen op locaties waar ze zo min mogelijk geluidshinder veroorzaken. Waardevolle natuurlandschappen worden ontzien.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorkeursalternatief vastgesteld, op basis van een grotendeels eensluidend advies van de stuurgroep. In de stuurgroep zitten de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de provincie Noord-Brabant. Ook vond constructieve ruggespraak plaats met een breed samengestelde klankbordgroep van betrokkenen. Het voorkeursalternatief wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan). Begin 2018 start de inspraakprocedure en kan iedereen een zienswijze indienen. Volgens planning zijn de windmolens eind 2020 in gebruik.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!