CBS: windmolens drijven groenestroomproductie Nederland op

Het aandeel hernieuwbare elektriciteit groeit vooral door het toegenomen gebruik van windmolens. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit in Nederland. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2016 met 15 procent gestegen ten opzichte van 2015. Bijna 13 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland werd in 2016 duurzaam opgewekt, een jaar eerder was dat nog 11 procent.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2016 bedroeg 15 miljard kilowattuur, in 2015 was dit nog 13 miljard kilowattuur. Ruim de helft hiervan werd opgewekt met windmolens, een derde met het verbruik van biomassa en een tiende met waterkracht en zonnepanelen. (foto: Pixabay)

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl en bekijk ook de bijbehorende video…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!