Commissie MER: Kijk niet alleen naar individuele effecten 3 windparken Goeree-Overflakkee

UTRECHT – De commissie MER benadrukt dat de opstellers van milieueffectenrapportages voor de 3 geplande windparken op Goeree-Overflakkee niet alleen moeten kijken naar de individuele effecten van de windparken

Kijk ook naar het totale effect van de nieuwe en bestaande parken op de natuurgebieden in Haringvliet en Grevelingen. Dit stelt de commissie in een persbericht.

Het gaat om de windparken Haringvliet (Eneco en Nuon), Anna Wilhelminapolder (Windpark Oostflakkee BV) en windpark Battenoert (Eneco en Deltawind).

Windpark Haringvliet komt in Middelharnis te staan. De andere  windparken staan gepland in het zuiden van Goeree-Overflakkee.

Ook benadrukt de commissie dat er moet worden bekeken hoe de windparkontwerpen kunnen worden geoptimaliseerd zodat er meer opbrengst is en de overlast voor vogels en vleermuizen wordt verminderd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!