Commissie MER: Onderzoek uitbreiding offshore windpark Zeeland

AMSTERDAM – Er moet onderzocht worden of het geplande offshore windpark voor de kust van Zeeland groter kan worden dan de nu geplande 1.400 megawatt.

Dit schrijft de commissie milieueffectenrapportage (mer) in een advies. Volgens de commissie kan een groter windpark voor de kust van zeeland ervoor zorgen dat er elders minder windmolens hoeven te worden geplaatst.

Zo denkt de commissie aan een derde transformatorstation en het extra opvullen van de kavels tot een vermogen van 2.100 megawatt.

Ook denkt de commissie aan een hogere turbinedichtheid. Zo wordt in de huidige plannen uitgegaan van 6 megawatt aan windmolens per vierkante kilometer, maar wordt bij andere windprojecten ook 10 megawatt per vierkante kilometer gebruikt.

Verder wordt geconcludeerde dat de voorgestelde aanpak helder en relevant is. Wel wordt nog geadviseerd, zoals de commissie vaak doet, dat maatregelen om negatieve effecten op de natuur en scheepvaartveiligheid te verzachten of voorkomen voldoende aandacht moeten krijgen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!