CPB: windmolens op zee leveren geen milieuwinst op

AMSTERDAM – Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vraagtekens geplaatst bij de bouw van nieuwe windmolens op zee.

Een boot vaart langs een offshore windpark
C: Feggy Art

Tegenover de NOS beredeneert het onderzoeksinstituut dat het Europese emissierechtensysteem ervoor zorgt dat de bouw van nieuwe windmolens helemaal geen milieuwinst oplevert.

Netto zouden de kosten van de nieuwe plannen voor wind op zee dan ook 5 miljard euro zijn, de subsidie die nodig is voor de windmolens.

Het CPB doet deze uitspraken naar aanleiding van een onderzoek (link beneden) over de kosten en baten van wind op zee van andere onderzoekers.

Het emissierechtensysteem bepaalt hoeveel Co2 bepaalde industrieën in Europa, zoals de energiesector, mogen uitstoten. Het CPB haalt aan dat de hoeveelheid Co2 die mag worden uitgestoten vastligt. Het aantal Co2-rechten wordt niet minder als er meer windmolens bijkomen.

‘Betreurenswaardige’ misverstanden bij CPB

Dit is volgens de onderzoekers de reden dat windmolens geen positieve impact hebben op het milieu. De conclusie is vreemd en lijkt eigenlijk niet specifiek van toepassing op windmolens. Dezelfde argumenten kunnen bijvoorbeeld van toepassing zijn op andere vormen van groene energie en is eigenlijk een reden om het emissierechtensysteem aan te passen.

Henk Kamp, minister van Economische Zaken,  spreekt dan ook van ‘betreurenswaardige’ misverstanden bij het CPB. “Iedereen snapt toch dat als wij op dit moment fossiele energie gebruiken en er is helemaal geen capaciteit om op een duurzame manier energie op te wekken dat je dan alleen maar door kan gaan op het pad van fossiele energie”, aldus de minister tegenover eveneens de NOS.

In 2013 schreef het CPB al dat de doelstelling van wind op land van 6.000 megawatt in 2020 met 5 jaar verschoven moest worden. Het CPB berekende dat de maatschappelijke kosten en baten in balans waren, maar er werden ook veel onzekerheden gezien. Hoewel wind op land op termijn een positieve bijdrage zou hebben, adviseerde het instituut toch voor uitstel van de plannen.

Lees hier het rapport over de kosten en baten van wind op zee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!