Deelname provincie in Windpark Fryslân stap dichterbij

Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn het in principe eens geworden over financiële deelname van de provincie in het windpark.

Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in de ontwikkeling van een windpark. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Op 19 april zullen Provinciale Staten zich uitspreken over de samenwerkingsovereenkomst. Als ook zij akkoord gaan, vindt de officiële ondertekening van de overeenkomst uiterlijk plaats op 15 mei 2017. (foto: Pixabay)

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!