Definitief plan voor windpark van 100 MW in Brabant

UTRECHT – De provincie Noord-Brabant en 4 gemeenten hebben afspraken gemaakt over het aanleggen van een windpark van 100 megawatt langs de A16. 

Dit meldt de provincie maandag. 

De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert ondertekenen binnenkort een convenant met de provincie over het windpark.

Hoeveel windmolens er precies worden geplaatst langs de snelweg en waar deze turbines komen te staan. Wel hebben de 4 gemeenten voorkeurlocaties aangegeven waar deze windmolens mogelijk kunnen komen.

Aanspreekpunt

De provincie neemt de regie in het project zodat er voor omwonenden en andere belanghebbenden één aanspreekpunt is. 

Begin 2016 start de provincie met het milieu- en planologisch onderzoek. Daarbij gaat het om de effecten van windturbines op inwoners en hun omgeving.

Locaties

Uit het onderzoek moet blijken welke locaties in de A16-zone geschikt zijn. Vervolgens stelt de provincie een overkoepelend inpassingsplan op voor verschillende locaties langs de A16. 

De lokale overheden zijn nu in gesprek met energiecoöperaties en projectontwikkelaars. Vooruitlopend op de definitieve afspraken zijn er al afspraken gemaakt met grondeigenaren langs de A16. 

Lees meer over windenergie in Noord-Brabant 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!