Definitieve vergunning voor windparken Ferrum en Groetpolder in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen te verlenen voor de windparken Ferrum (Velsen) en Groetpolder (Hollands Kroon). De initiatiefnemers kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van de windparken.

Beide windparken vallen onder de 6 herstructureringsprojecten voor Wind op Land. De windparken dragen bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 megawatt opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!