Den Haag wil 50 windmolens in Drents windpark

AMSTERDAM – Het Rijk wil 50 windmolens verdeeld over 7 lijnopstellingen plaatsen in windpark De Drentse Monden en Oostermoer in het oosten van de provincie Drenthe.

Dit heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de initiatiefnemers geschreven, zo meldt het provinciebestuur.

Met 95,5 megawatt aan windmolens in de gemeente Emmen en 40 megawatt in Coevorden, voldoet de provincie hiermee aan de doelstelling van 285,5 megawatt.

De plannen passen niet in de visie die de provincie zelf had opgesteld. Op 2 gebieden in de provincie worden alsnog lijnopstellingen met windmolens geplaatst.

Toch probeert de provincie het positieve ervan in te zien. “Het blijft een forse opgave, maar de brief van Kamp schept duidelijkheid”, aldus gedeputeerde Rein Munniksma.

Munniksma geeft aan dat Kamp gaat proberen zoveel mogelijk ruimte tussen de lijnen van windmolens te laten. “Dit was 1 van onze belangrijkste aandachtspunten. Daarmee wordt in veel gevallen voorkomen dat inwoners zowel aan de voor- als aan de achterkant van hun woning windmolens geplaatst krijgen.”

Veel weerstand tegen windmolens

De windmolens komen in de gemeenten Borger-Odoorn (34 windmolens) en Aa en Hunze (16 windmolens). In deze regio, waar ook de naburige Groningse gemeente Stadskanaal, is erg veel weerstand tegen de windmolens. In een enquête van de gemeenten zou blijken dat driekwart van de bevolking tegen de turbines is.

De initiatiefnemers pakken nu de afronding van de milieueffectenrapportage op, het Rijk stelt daarna het ontwerp-Rijksinpassingsplan op en de gemeenten starten met de ontwerp-vergunningen.

Het ontwerp-Rijksinpassingsplan, de vergunningen en de MER worden op zijn vroegst in het najaar ter inzage gelegd. Dan kunnen ook formeel zienswijzen op de plannen worden ingediend. Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt onder de Rijkscoördinatieregeling ontwikkeld door drie samenwerkende initiatiefnemers.

Lees meer over windenergie in Drenthe in het dossier van de Windenergie Courant 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!