Dorpsmolen voor bewoners Bommelerwaard

De inwoners van de Bommelerwaard krijgen een dorpsmolen, waar zij via de Windcentrale mede-eigenaar van kunnen worden. Het Windpark Bommelerwaard-A2 en de provincie Gelderland hebben daarover de afgelopen maanden afspraken gemaakt.

Het inpassingsplan van Windpark Bommelerwaard-A2 ligt op 4 juli bij Provinciale Staten (PS) ter besluitvorming voor.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!