‘Draagvlak het belangrijkste bij bouw windturbines’

AMSTERDAM – Lijsttrekkers bij de provinciale verkiezingen vinden draagvlak het belangrijkste bij de bouw van windturbines in de regio’s. Als er geen draagvlak is, moeten de turbines niet gebouwd worden.

Dit blijkt uit een enquête van Vereniging Eigen Huis onder lijsttrekkers. Van de 133 lijsttrekkers reageerden er 105 op de peiling.

Iets meer dan de helft van de politici (57 procent) vindt steun voor de windmolens onder de lokale bevolking een dwingende voorwaarde voor de bouw van windmolens. 43 procent vindt het “te ver gaan” als de bouw van windmolens door gebrek aan draagvlak wordt tegengehouden.  

Dinsdag schreef de Volkskrant dat een meerderheid van de huidige Statenleden denkt dat de doelstelling voor windenergie in 2020, 6.000 megawatt, niet gehaald gaat worden. Uit deze peiling bleek wel dat in de provincies met de hoogste doelstellingen, het meeste optimisme over het halen van het streven is.

Draagvlak

Draagvlak is vaak een moeilijk verhaal als het gaat om windmolens. Zo zijn er gebieden waar weerstand is tegen plannen om windmolens te bouwen, maar waar beleidsmakers willen doorzetten. Bijvoorbeeld in Drenthe is veel protest vanuit de bevolking, maar ook vanuit de politiek tegen 50 geplande windmolens

Aan de andere kant zijn er gebieden waar bewoners graag windturbines willen, maar waar de provincie initiatiefnemers niet de ruimte geeft of tegenwerkt. In de Haarlemmermeer en bij Amsterdam is er behoefte aan windturbines om groene stroom op te wekken, maar Noord-Holland geeft hier geen toestemming voor. 

Lees meer over windenergie en de Provinciale Verkiezingen op de Windenergie Courant 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!