Dreigend tekort aan technisch personeel in windsector

Er zijn 4.000 voltijdbanen in de Nederlandse windindustrie. Naar verwachting groeit dit aantal naar 30.000 banen in 2030. De uitdaging is om deze werkgelegenheid te vullen met Nederlandse arbeidskrachten op zowel mbo-, hbo- als universitair niveau. Met de verwachte groei van de windenergiesector in Nederland dreigt er een groot tekort te ontstaan aan goedgekwalificeerd technisch personeel.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!