Energieakkoord: monitoring Wind op Land geïntensiveerd

Ingrijpende maatregelen zijn volgens de Borgingscommissie van het Energieakkoord nodig om het doel van 100 petajoule extra energiebesparing binnen bereik te brengen. Als belangrijkste maatregel zijn bedrijven daarom in het kader van de Wet Milieubeheer voortaan verplicht te melden welke energiebesparingsmaatreglen zij hebben genomen. Bovendien wordt de monitoring van Wind op Land geïntensiveerd.

Bij knelpunten van windparken op land in de uitvoering kan nu op hoog niveau sneller worden bijgestuurd. Verhoging van de druk is volgens de Borgingscommissie nodig om te zorgen dat de afspraak die provincies en Rijk in 2013 maakten, gerealiseerd wordt; te weten 6.000 megawatt windvermogen op land in 2020.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!