Eoly, Eneco en Ecopower gaan 3 windmolens bouwen in Mechelen

De Stad Mechelen wil al enkele jaren windmolens op zijn grondgebied realiseren. 3 private partners, Eoly, Eneco Wind Belgium en burgercoöperatie Ecopower, ondertekenden een engagementsverklaring die deze realisatie nu mogelijk moet maken.

De Stad Mechelen is sinds enkele jaren de vragende partij om windmolens op zijn grondgebied te realiseren. Deze ambitie is een onderdeel van de Convenant of Mayors. De stad heeft hiermee de ambitie onderschreven om niet alleen het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen, maar ook in eigen groene elektriciteitsproductie te voorzien.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!