Essent laat eigen medewerkers op groene energie werken

Essent gaat zo’n 210.000 kubieke meter groen gas gebruiken voor het verwarmen van kantoorruimtes en 6 gigawattuur stroom per jaar. Gezien de duurzaamheidsambities en zijn positie op de groengasmarkt, wil Essent zijn eigen energie uit duurzame bronnen halen.

Het groen gas dat Essent voor eigen doeleinden gaat gebruiken, wordt uit biogas verkregen dat is opgewerkt tot aardgas. Voor de stroom wordt Essent Windpower gekocht. De broeikasgasemissies van het leasewagenpark en overig autoverbruik compenseert Essent door CO2-credits in te kopen van het Tambopata REDD+ project in Peru, een project voor het beschermen van het tropisch oerwoud.

Essent is de grootste leverancier van groen gas in Nederland. Recent won het de tender voor het leveren van jaarlijks 13,7 miljoen kubieke meter groen gas aan NS Stations en Prorail tot en met 2023.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!