EU sluit akkoord: doel van 32 procent hernieuwbare energie in 2030

De Europese onderhandelaars zijn overeengekomen om het aandeel hernieuwbare energiebronnen te verhogen tot 32 procent in 2030. Dat is weliswaar een hoger streefcijfer dan in de oorspronkelijke overeenkomsten, maar niet het gewenste niveau van sommige landen en het Europees Parlement. De doelstelling ligt 5 procent hoger dan oorspronkelijk gepland. De verschillende betrokkenen moeten het compromis nog formeel goedkeuren.

De definitieve EU-wetgeving roept op tot een geleidelijke eliminatie van het gebruik van palmolie, een belangrijk importproduct uit Zuidoost-Azië, tegen 2030 en neemt enkele belemmeringen weg voor kleine producenten van hernieuwbare energie. De maatregelen zijn bedoeld om de Europese Unie te helpen haar algemene doelstelling van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 40 procent onder het niveau van 1990 te halen, na het Verdrag van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!