Friesland verhoogt ruimte voor windenergie naar 525 MW

AMSTERDAM – De provincie Friesland is bereid ruimte te bieden aan 525 megawatt aan windmolens, 125 megawatt meer dan eerder aangegeven.

Een windturbine in het landschapDit heeft de provinciale overheid bekendgemaakt, zo melden regionale media. Volgens de provincie past dit streven bij de regionale en landelijke ambities.

Friesland heeft het streven afgesproken in overleg tussen het provinciekoepel IPO. Via het IPO wordt een manier gevonden om voor het einde van het jaar afspraken te hebben gemaakt over 6000 megawatt aan windenergie in alle provincies. Als de regionale overheden er niet uitkomen zal Den Haag zelf plannen maken.

Inmenging vanuit Den Haag

Gedeputeerde Hans Konst zegt tevreden te zijn met de huidige doelstelling en waarschuwt voor inmenging vanuit Den Haag. Volgens Konst hoeft de provinciale staten niet eerst te stemmen over de nieuwe doelstelling. Het maken van een afspraak tussen de provincies kan onder voorbehoud van instemming.

In Friesland zijn 3 gebieden aangewezen als zogenaamd zoekgebied voor windmolens. Namelijk in het IJsselmeer bij Makkum, Bij de Kop van de Afsluitdijk en lang de A7 bij Heerenveen.

De provincie streeft ernaar om gemeenten en dorpen te betrekken bij de parken. Bewoners en organisaties kunnen bijvoorbeeld aandelen nemen in de parken. Sowieso bepalen de gemeenten in de bestemmingsplannen waar de windmolens komen en hoeveel megawatt er wordt geplaatst.

Gerelateerde artikelen

Foto copyright: Vestas

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!