Friezen zijn voor windenergie, maar niet in de buurt

AMSTERDAM – Ongeveer 7 op de 10 Friezen zijn voor het opwekken van schone energie met windmolens, zolang het maar niet in de buurt gebeurt.

Windmolens aan een rivier, a
©: Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Ruben Smit

Dit blijkt uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van Fryslân foar de Wyn, de organisatie plannen voor windmolens in de noordelijke provincie maakt.

Opvallend is dat na het horen van de voor- en tegenargumenten voor windenergie het draagvlak afneemt. Nog maar 44 procent zegt hierna voorstander te zijn van windmolens.

Voor windprojecten in de omgeving is gemiddeld maar steun van 31 procent van de Friezen. Hierbij lijkt het niet uit te maken hoe ver de windmolens van bewoning vandaan staan. Bij een paar initiatieven blijkt wel veel steun.

Enkele projecten hebben wel draagvlak

Bij de projecten bij Reduzum (69 procent), Dearsum (66 procent), Wommels-lens (53 procent) en windpark Noordoostpolder (50 procent) is de meeste draagvlak onder de bevolking. Bij windmolenprojecten bij Kollumerland (13 procent), de A7 (13 procent) en windpark Kollumerland Provinciedijk (14 procent) is juist het minste draagvlak.

De meerderheid van de bewoners, 70 procent, zegt wel te weten dat er projecten in de buurt worden gepland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!