Gedeputeerde Staten Limburg stemmen in met inpassingsplan Windpark Greenport Venlo

et college van Gedeputeerde Staten heeft unaniem besloten het inpassingsplan Windpark Greenport Venlo ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten. Gelet op de urgentie en omvang van de energieopgave besloot het bestuurscollege tevens versneld het beleidskader inzake (wind)energie ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden.

In dit separate Statenvoorstel worden de kaders en criteria voor de regionale en ruimtelijke inpassing van de Limburgse energietransitiedoelstellingen nader geëxpliciteerd. Het plan voor het windmolenpark in de gemeente Venlo, met 9 windmolens voor circa 30 megawatt, levert een belangrijke bijdrage in het behalen van de afgesproken minimale taakstelling windenergie 2020 die Limburg met het Rijk heeft gemaakt.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!