Geen overwinning voor anti-windpartijen bij provinciale verkiezingen

AMSTERDAM – Hoewel windenergie in veel regio’s de inzet was van provinciale verkiezingen, hebben partijen die tegen windmolens zijn niet opvallend gescoord.

Onder voorbehoud van de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen lijken de doelstellingen voor windenergie in geen enkele provincie in gevaar te hoeven komen.

In bijna alle regio’s zijn de grootste partijen onder voorwaarden voor windenergie. Anti-windfractie’s van de VVD of de PVV scoorden niet opvallend hoger.

De grootste partij in veel provincies, de VVD, zegt vaak kritisch te zijn op wind, maar vaak commiteren de fracties zich wel aan de doelstellingen zoals afgesproken met Den Haag.

Noord-Holland en Friesland

Alleen in Noord-Holland en in Friesland spreken de lokale VVD-fracties zich concreet uit tegen windmolens op het land. In Friesland is de fractie de derde partij met 10,9 procent van de stemmen. In Noord-Holland is de VVD de grootste partij met 18,5 procent.

Hoewel de partij in Noord-Holland concreet tegen windmolens is en ze liever vervangen ziet worden door zonneparken, zat de VVD-fractie wel in het vorige provinciebestuur dat altijd heeft meegewerkt aan het behalen van de doelstelling wind op land voor 2020.

PVV

De anti-windpartij bij uitstek, de PVV, verloor in veel gebieden juist zetels. De enige andere grote regionale partij die tegen windmolens is, is de FNP. De Friese regiopartij wil geen windmolens op land in de noordelijke provincie. De partij werd vijfde met een aandeel van 9,4 procent, iets hoger dan 4 jaar geleden.

De klap die de SP maakte in Groningen, die van derde partij naar eerste ging, heeft waarschijnlijk geen grote gevolgen voor het windbeleid. De fractie staat positief tegenover windmolens, maar op minstens 2 kilometer van bewoning. Ook hamert de partij op participatie.

Lees hier een overzicht van de standpunten van de grootste partijen in alle provincies

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!