‘Geluidsnormen voor windmolens toch minder streng dan in buurlanden’

UTRECHT – Omgerekend in meters afstand staan de geluidsnormen in Nederland toe dat windmolens dichterbij woningen staan dan in omringende landen.

Dit stelt akoesticus Edwin Nieuwenhuizen van adviesbureau M+P, zo meldt NRC Handelsblad maandag. Nieuwenhuizen deed samen met een collega onderzoek naar de geluidsnormen.

Hij berekende de afstand die windmolens tot bebouwing mogen hebben. In Nederland zou dat bij een windpark van 5 windturbines uitkomen op 400 meter.

In Wallonië zou dat 800 meter zijn, in Vlaanderen 875 meter, in Duitsland 900 meter en in Denemarken 1.050 meter.

Niets mis met geluidsnormen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu meldde onlangs nog dat de Nederlandse geluidsnormen niet afwijkend waren van die in omringende landen. In sommige gevallen zouden de normen in Denemarken bijvoorbeeld toestaan dat windmolens dichterbij komen.

Nieuwenhuizen stelt zelf in een blog dat de bevindingen niet betekenen dat er iets mis is met de Nederlandse normen. De geluidsnormen voor windmolens zijn vergelijkbaar met die voor snelwegen en spoorlijnen.

“Daarvan vinden we als maatschappij ook dat die er mogen komen. Onze geluidnormen zijn Europees gezien helemaal niet achterhaald”, aldus Nieuwenhuizen.

Afweging

“Meer geluid betekent in principe meer hinder. Maar hoeveel geluid toelaatbaar is, is een politieke keuze. Dat werkt net zo als bij snelheidslimieten. Harder rijden leidt tot meer ongevallen en toch rijden we geen 50 op de snelweg. Er is een afweging gemaakt tussen verkeersveiligheid en doorstroming. Zo werkt het bij geluid van windturbines ook.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!