Gemeente Lochem: geen vervolglening voor plan IJsselwind

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Lochem stelt de raad voor om IJsselwind geen vervolglening te verstrekken voor het plan voor 3 windmolens in het gebied de Mars/Twentekanaal. Er is onvoldoende draagvlak onder inwoners. B&W besluit dit na weging van het haalbaarheidsonderzoek dat IJsselwind heeft ingediend met het verzoek om een lening beschikbaar te stellen voor het vervolgproces.

Het haalbaarheidsonderzoek had tot doel de milieutechnische- financiële en maatschappelijke haalbaarheid te onderzoeken voor plaatsing van 3 windmolens en bestaat uit een draagvlakonderzoek, concept-milieueffectrapportage én businesscase inclusief participatiemodel.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!