Groningen: 3.000 MW aan windparken boven Wadden bespaart 725 miljoen

AMSTERDAM – De provincie Groningen pleit voor het uitbreiden van de windgebieden boven de Waddeneilanden in het gebied dat Defensie nu gebruikt.

Windenergie op zee
©: Vattenfall

Volgens het provinciaal bestuur zijn er ideale omstandigheden en kan de provincie ziet wel wat in een impuls van werkgelegenheid voor de Eemsdelta-regio.

De provincie doet nu samen met Groningen Seaports, Energy Valley en de Natuur en Milieufederatie Groningen een oproep aan de Tweede Kamer om grondig onderzoek te doen naar windparken boven de Wadden.

Donderdag 24 april debatteert het parlement over de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee.

Volgens de provincie waait het bovengemiddeld hard in het betreffende gebied. Verder is er ruimte voor grootschalige windparken en is er een snelle aansluiting op het net bij de Eemshaven.

Grotere windparken

Een reeks grotere windparken van bij elkaar 3.000 megawatt zou het Rijk ruim 725 miljoen euro besparen, zegt de provincie op basis van een rapport van Deloitte.

Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt benadrukt dat er een maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA) moet komen voor de regio.

“Alleen dan komt alle informatie op tafel en kan een afweging worden gemaakt tussen de belangen van defensie en de belangen vanuit duurzame energie en kostprijsverlaging voor windenergie op zee”, aldus de gedeputeerde.

Forse kostenbesparing

“Het rapport van Deloitte toont aan dat er een forse kostenbesparing te behalen valt, gecombineerd met een snelle uitrol. Dat past in de geest van het Energieakkoord.”

Harm Post, directeur van het Groningse havenbedrijf, benadrukt de kansen voor werkgelegenheid. “Daar wordt al op geanticipeerd door de bouw van een nieuwe kade voor zware ladingen en direct uitgeefbare hectares terrein.”

“Die terreinen zijn recent opgespoten, geschikt voor de offshore windindustrie en het plaatsen van transformatorstations voor het aansluiten van de windparken. Kortom, de Eemshaven biedt ruimte voor de ambities vanuit de regio en het Rijk.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!