Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd, met daarin een belangrijke rol voor windenergie.

De leden van de sectortafel Elektriciteit (red. voor windenergie de belangrijkste sectortafel) schrijven ‘een rijk geschakeerd, overwegend decentraal, hernieuwbaar elektriciteitssysteem in 2050 met richting 2030 vooraleerst wind op land en zon-pv’ te voorzien.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!