Ineffectieve subsidies zorgen voor stagnerende windenergie

AMSTERDAM – Ineffectieve subsidies zorgen ervoor dat de bouw van nieuwe windparken afneemt. Vooral door de inconsistentie in steeds wisselende subsidieregelingen durven investeerders niet meer de zet tot realisatie te nemen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Verder is de huidige vergoeding per kilowattuur te laag om windenergie rendabel te maken voor ontwikkelaars.

Ook analisten van Rabobank zijn negatief over de Nederlandse subsidies. Zij schatten dat de doelstelling om in 2020 14 procent van de energie uit groene bronnen te halen niet te halen is als de regering met deze opzet doorgaat.  

Biomassa-installaties

Biomassa floreert juist met de huidieg SDE-regeling. Biomassa-installaties zijn relatief goedkoop. Rabobank denkt dat biomassa uiteindelijk onrendabel zal blijken door de stijgende grondstofprijzen.

Ondanks dat de ingeslagen weg niet optimaal is, is Rabobank wel optimistisch over de toekomst.“Hoewel de situatie problematisch is, heeft Nederland nog altijd een kans om in 2020 dichtbij de doelstelling inzake hernieuwbare energie te eindigen”, aldus Rabo-analist Clara van der Elst.

Doelstelling hernieuwbare energie

“Wij verwachten dat de regering rond 2013-14 haar beleid inzake hernieuwbare energie zal herzien, doordat de EU meer druk zal uitoefenen namelijk op lidstaten die achterlopen op hun doelstelling ten aanzien van hernieuwbare energie”, verklaart Rabo-analist Clara van der Elst.

“Daarnaast verwachten wij een toenemende publieke steun voor hernieuwbare energie en nemen de kosten voor de benodigde technologiëen, vooral voor wind en zonnenergie, af dankzij opschaling en technische innovatie.”

Gerelateerde artikelen

Foto copyright: E.ON

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!