Inpassingsplan voor 28 windmolens langs A16 ter inzage

Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant hebben het ontwerp inpassingsplan, inclusief MilieuEffectRapport (MER) en de ontwerpomgevingsvergunningen voor de windmolens langs de A16 vrijgegeven voor inspraak.  Van 19 juni tot en met 30 juli 2018 heeft men de mogelijkheid tot inspraak op het ontwerpinpassingsplan.

Op 21 en 27 juni organiseert de provincie inloopavonden. Het inpassingsplan, dat de bouw van 28 windmolens mogelijk maakt langs de A16, tussen Moerdijk en Hazeldonk, kwam tot stand in nauwe samenspraak met de 4 betrokken gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden.

De locaties voor de windmolens bevinden zich vooral nabij de verkeersknooppunten op de A16. In totaal zijn er 9 ontwikkelaars betrokken bij de realisatie. De windmolens brengen samen, afhankelijk van het type windmolen dat uiteindelijk wordt gebouwd, minimaal 104 en maximaal 116 megawatt op. (foto: Nuon)

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!