Internetconsultatie voor innovatieve windenergie op zee

Van 4 januari 2017 tot en met 1 februari 2017 is er een internetconsultatie voor windenergiegebied Borssele Kavel V. Dit najaar organiseert RVO.nl hiervoor een tender.

Bedrijven kunnen opmerkingen en suggesties op de conceptstukken van de tender meegeven. De reacties wegen mee bij het definitief maken van de Regeling en het aanpassen van het SDE+-besluit. Met de innovatieve tender kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor een investeringssubsidie, een exploitatiesubsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!