Kabinet heeft zoekgebieden voor windparken definitief rond

AMSTERDAM – Het kabinet heeft met de provincies een akkoord bereikt over de definitieve zoekgebieden voor windenergie op het land.

Windturbines aan het einde van een wegDit melden de ministeries van Infrastructuur en Economische Zaken maandag.

Het gaat om 11 gebieden die aangewezen zijn voor grotere windparken van meer dan 100 megawatt.De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten.

In de Structuurvisie Windenergie op Land zijn deze gebieden opgenomen. De provinciale structuurvisies wijzen gebieden aan voor windenergieprojecten kleiner dan 100 megawatt.

Er is nu ruimte gereserveerd voor 5451 megawatt aan windenergie op land. De doelstelling is om 6.000 megawatt te halen. De provincies hebben aangegeven uiterlijk 30 juni 2014 de resterende opgave tot 6000 MW in ruimtelijke plannen vast te zullen leggen.

Copyright foto: Marco Derksen

2.482 gedachten over “Kabinet heeft zoekgebieden voor windparken definitief rond