Kabinetsappreciatie Klimaatakkoord: extra groei wind op zee mogelijk boven Groningen

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Eerste en Tweede Kamer de kabinetsappreciatie van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord toegestuurd. Over Wind op Zee schrijft Wiebes het volgende: ‘Een eventuele verdere doorgroei van windenergie op zee bovenop de genoemde 11,5 gigawatt (red. vastgelegd in de vervolgroutekaart windenergie op zee 2030) vraagt, voor zover hiervoor nieuwe windenergiegebieden moeten worden aangewezen, een zorgvuldig en integraal afwegingsproces waarin rekening wordt gehouden met andere ruimte vragende functies en waarden van de drukbezette Noordzee, zoals natuur en biodiversiteit, scheepvaart, visserij, militaire activiteiten en aquacultuur. Het kabinet zal in deze kabinetsperiode, op basis van gedegen belangenafweging, extra windenergiegebieden op zee aanwijzen voor een eventuele verdere groei bovenop de al aangewezen gebieden in de vervolgroutekaart wind op zee van 11,5 gigawatt in 2030. Het gebied boven Groningen krijgt daarbij bijzondere aandacht. Daarbij is het uitgangspunt dat deze gebieden uiteindelijk kunnen worden benut indien er voldoende vraag is naar hernieuwbare energie van windparken op zee.’

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!