Kennisgeving ontwerp-besluiten Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

 

Tot en met donderdag 20 december 2018 liggen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten ter inzage voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). Iedereen kan hierop reageren door het indienen van een zienswijze.

Netbeheerder TenneT TSO is van plan een ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren vanaf de windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee naar het bestaande 380-kilovolthoogspanningsstation Beverwijk.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!