Koepelcoöperatie Energie Samen van start voor energiecoöperaties

ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE, Hoom en PAWEX gaan samenwerken binnen één koepelcoöperatie, onder de naam Energie Samen. Ze denken door de samenwerking de burgerinitiatieven voor de verduurzaming van energieproductie en -gebruik krachtiger te kunnen ondersteunen.

Energie Samen is een brancheorganisatie van duurzame energie-initiatieven. De 5 samenwerkende partijen zeggen een substantiële bijdrage te willen leveren aan de regeringsdoelstelling voor het reduceren van CO2-emissie. In hun beleidsplan benoemen ze de acties die Energie Samen gaat uitvoeren, geordend naar de thema’s van de sectortafels van minister Wiebes. Het gaat voornamelijk om opschaling van de activiteiten die de leden van Energie Samen al langer uitvoeren.

Binnenkort komt Energie Samen met een globale berekening van de concrete bijdrage die de coöperaties kunnen leveren aan de doelstelling van het regeerakkoord. Deze berekening wordt uitgevoerd door Quintel. Energie Samen gaat zich daarnaast ook bezighouden met kennisdeling, opleiding en monitoring.

De 5 coöperaties hebben voor dit alles een samenwerkingsovereenkomst getekend. ‘Nederland heeft een sterke traditie van samenwerken in de vorm van coöperaties’, zegt Siward Zomer, directeur van ODE Decentraal. ‘Ook in de energietransitie komt dit tot uitdrukking, onder

meer in het succes van de eerste windenergiecoöperaties en in de samenwerking die tussen energiecoöperaties is ontstaan. Die samenwerking krijgt nu een naam: Energie Samen.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!