Kwart gemeenten neemt kortetermijndoelen energietransitie op in coalitieakkoord

Een kwart van de 100 grootste gemeenten noemt concrete doelen voor de energietransitie binnen de komende 4 jaar in hun nieuwe coalitieakkoord. 35 andere gemeenten willen deze doelen in de komende 4 jaar gaan bepalen. Voor de langere termijn, gerelateerd aan het Parijs-akkoord, benoemt meer dan de helft van de gemeenten een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente. Goerree-Overflakkee is hierin het meest ambitieus: dat wil in 2020 energieneutraal zijn. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

De NVDE is blij dat het merendeel van de 100 grootste gemeenten klimaatbeleid noemt in hun coalitieakkoord. ‘Het is mooi dat gemeenten volop aandacht hebben voor de energietransitie. Dat past bij de hoofdrol die zij krijgen in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Tegelijk is het nodig dat hun plannen nog veel concreter worden,’ zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. In de Regionale Energie Strategieën (RES) zullen gemeenten zo snel mogelijk keuzes moeten maken over de opwekking van duurzame energie en over het aardgasvrij maken van wijken. Bureau WKPA inventariseerde in opdracht van de NVDE wat er in de coalitieakkoorden van de 100 grootste gemeenten staat over de energietransitie.

In bijna de helft van de college-akkoorden staan concrete plannen voor aardgasvrije wijken. 5 gemeenten noemen een jaartal waarin ze volledig aardgasvrij zijn. 8 hebben ook concrete doelen voor deze coalitieperiode. Nijmegen wil 8 aardgasvrije wijken hebben in 2022. Den Haag wil in deze periode 25.000 tot 30.000 woningen van duurzame energie voorzien.

12 van de 100 coalities benoemen concreet dat er zon- en windprojecten zullen komen. Ede wil nog deze kabinetsperiode 2 windmolens plaatsen, 50 hectare zonnevelden aanleggen en het oppervlakte aan zonnepanelen op daken verdrievoudigen. 43 gemeenten noemen het verduurzamen van eigen gemeentelijk vastgoed. 9 van hen hebben hiervoor concrete plannen opgesteld. 55 coalitieakkoorden gaan in op elektrisch vervoer. 27 spreken zich uit over meer laadpalen. 2 van hen willen parkeerbeleid gebruiken om elektrisch rijden te stimuleren (Eindhoven en Hilversum). 8 gemeenten spreken zich uit over waterstof. Maastricht wil in 2030 volledig elektrisch rijden.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!