Leden Waddenvereniging steunen windenergie op voorwaarden

AMSTERDAM – De leden van natuurorganisatie Waddenvereniging steunen windenergie, maar op voorwaarden.

Offshore windturbines voor de Britse kustWindturbines in duinen, natuurgebieden, de Waddenzee of binnen de 12-mijlszone (22 kilometer) voor de kust zijn uitgesloten voor een meerderheid van de achterban.

Dit blijkt uit een enquete van de Waddenvereniging onder de eigen leden.

Zowel voor- als tegenstanders van windenergie verwachten dat plaatsing van windmolens het landschap aantast en schadelijk kan zijn voor vogels en andere fauna.

Windmolens in het Waddengebied

“Voor alle plannen voor plaatsing van windmolens in het Waddengebied moet daarom kritisch gekeken worden naar het effect van de windparken op natuur- en landschapswaarden”, zo concludeert de Waddenvereniging.

De organisatie benadrukt dat het een voorstander van windenergie is en de energietransitie steunt, maar dat in het waddengebied hier slechts beperkt ruimte voor is.

Gerelateerde artikelen 

Foto copyright: Kim Hansen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!