Mijlpaal voor Windpark Zeewolde, ruim 200 leden sluiten zich aan bij BV

UTRECHT – De ontwikkelingsvereniging van Windpark Zeewolde is overgegaan in een BV.

Afgelopen 1,5 jaar konden alle bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit het ontwikkelgebied (het gebied ten noordwesten van Zeewolde tot het oosten van Almere) lid worden van de Ontwikkelvereniging.

De vereniging is nu overgegaan in een B.V. omdat de vergunningaanvraag (24 november aanstaande) moet worden ingediend door de entiteit die het Windpark gaat exploiteren. De leden financieren samen de ontwikkeling van Windpark Zeewolde; Windpark Zeewolde wordt dus letterlijk door het gebied ontwikkeld. Dat is voor een park van deze omvang uniek, en zal een forse impuls aan de regionale economie gaan geven.

Burgerwindcoöperatie

Ook de bewoners in de directe omgeving van het park krijgen de kans om deel te nemen in de bouw van het windpark; in 2017 wordt er een burgerwindcoöperatie opgericht voor bewoners uit Almere en Zeewolde, die net buiten het ontwikkelgebied wonen, maar wel zicht krijgen op de nieuwe molens.

Door deel te nemen in de burgerwindcoöperatie kunnen zij mee-investeren in het park, en doordat de coöperatie ook een aandeel krijgt in het windpark hebben de leden van de coöperatie ook medezeggenschap.

Informatiebijeenkomsten

In oktober zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest, waarin de initiatiefnemers en betrokken overheden bewoners hebben geïnformeerd over de plannen rondom het windpark.

Momenteel wordt het ontwerp-inpassingsplan opgesteld, dat in februari samen met de ontwerp-vergunningen ter inzage wordt gelegd. In februari volgen dan weer nieuwe informatiebijeenkomsten, zodat mensen zich goed kunnen laten informeren voordat zij een eventueel formele zienswijze gaan indienen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!