Minister Kamp: geen mogelijkheden om zoekgebied windenergie Drenthe te verruimen

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in antwoord op kamervragen van het D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven gesteld ‘niet bereid te zijn te kijken naar de mogelijkheden om de zoekgebieden voor windenergie in Drenthe te verruimen’.

‘In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent  in 2023. Onderdeel daarvan is de afspraak tussen het Rijk en de provincies om 6000MW windenergie op land te realiseren in 2020. Voor het realiseren van de doelstelling voor windenergie op land heeft het kabinet de Structuurvisie Windenergie op land (SvWOL) vastgesteld, waarin na overleg met de provincies gebieden zijn aangewezen voor grootschalige windparken. De SvWOL, die is vastgesteld op 28 maart 2014, is het beleidskader voor windparken groter dan 100 megawattpiek. Het gebied van windpark De Drentse Monden en Oostermoer is één van de gebieden die daarin is opgenomen.’

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!