Minister Wiebes: ‘Geen grondvergoeding bij volgende generatie windparken op zee’

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stelt dat de windindustrie voor de volgende generatie windparken op zee – dus in de nieuwe tenders – geen grondvergoeding hoeft te betalen.

Dit blijkt uit antwoorden van de minister op Kamervragen van Tom van der Lee van GroenLinks.

Op Van der Lee’s vraag of Wiebes zich beseft dat de hoge vergoeding aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ertoe kan leiden dat de windparken Hollandse Kust III en IV niet subsidieloos gerealiseerd kunnen worden, antwoordt de minister als volgt: ‘Bij de voorbereiding van elke tender maak ik een afweging of het gezien de verwachte kosten- en opbrengstenontwikkeling te verwachten is dat er voldoende belangstelling bij marktpartijen zal zijn om deel te nemen aan een subsidieloze tender.’ 

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

foto: Rijksoverheid

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!