Minister Wiebes: ‘In april maatregelenpakket om Klimaatdoel alsnog te halen’

Het kabinet presenteert in april een maatregelenpakket om het Klimaatdoel alsnog te halen. Dat stelt minister Wiebes in de kabinetsappreciatie van het PBL-rapport dat afgelopen week openbaar werd.

Wiebes reageert in zijn Kamerbrief op het rapport ‘Korte termijnraming voor emissies en energie in 2020’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In dit rapport stelt het PBL dat de Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 niet in zicht zijn. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen uit op 21 procent ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24 procent. Daarmee wordt het doel van 25 procent reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, niet gehaald.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!