Minister Wiebes start opnieuw subsidieloze tenderprocedure voor windpark Noordzee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt opnieuw een procedure open om zonder subsidie een windpark in de Noordzee te bouwen en te exploiteren. De openstelling is voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Het windpark zal ongeveer 700 megawatt aan windmolens gaan herbergen, voldoende om ongeveer 1 miljoen huishoudens van windstroom te voorzien.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!