Mogelijkheid ‘hydraulisch’ windpark op zee

Antonio Jarquin Laguna van TU Delft onderzocht voor zijn promotie de mogelijkheid van een ‘hydraulisch’ windpark op zee. Daarbij is de directe aandrijving van de windturbine vervangen door een verdringingspomp.

De groei van wind op zee is duidelijk zichtbaar in de grote windparken die worden gepland en gebouwd in de Noordzee, waarmee vermogens op GW-niveau (gigawattpiek) worden behaald. In de huidige toepassing wordt de geproduceerde elektriciteit per windturbine in een windpark naar een centraal offshoreplatform geleid, voordat het door kabels over de zeebodem naar de kust wordt getransporteerd. Zo gezien kan een offshorewindpark worden beschouwd als één energiecentrale die elektriciteit produceert door middel van honderden verschillende generatoren.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!