Natuurmonumenten Gelderland: windmolens vernietigen landschap

UTRECHT – De plannen van het provinciebestuur Gelderland om te bespreken of windmolens mogelijk zijn in natuurgebieden heeft natuurmonumenten doen schrikken.

“Windmolens op de Veluwe vernietigen in een klap en voorlopig onomkeerbaar dat landschap” aldus Jan Gorter, regiodirecteur bij Natuurmonumenten, in reactie op het plan.

“De schade die dat teweeg brengt, is niet te compenseren. Het landschap staat overal onder druk. We moeten dat wat we nog over hebben koesteren.”

Vorige week opperde de provincie het plan om te onderzoeken of windmolens bij natuurgebieden wel mogelijk zijn. Als de opbrengsten van de windmolens terugvloeien naar de omgeving is dat een win-win-situatie aldus de provincie.

Voorstander groene energie

De natuurorganisatie zegt voorstander te zijn van een omschakeling naar groene energie, maar vindt dat de provincie uiterst terughoudend moeten zijn met het plaatsen van windmolens in bestaande natuurgebieden en waardevolle landschappen.

Volgens Natuurmonumenten zijn er genoeg locaties in Gelderland waar de natuur en het landschap niet wordt aangetast door windmolens.

“Windmolens bij bedrijventerreinen en grootschalige infrastructurele voorzieningen zijn minder verstorend dan bij natuurgebieden. De Veluwe onderscheidt zich door een ongerepte horizon, heeft cultuurhistorische waarde en biedt een prachtige plek voor mensen om rust en ruimte te ervaren. Laat dat niet verloren gaan!”

Ambitie

Het mogelijk maken van windmolens op de Veluwe staat volgens Natuurmonumenten in schril contrast met de ambitie van de provincie om de Veluwe  aantrekkelijker te maken voor recreanten, zodat het weer vakantiebestemming nummer 1 wordt.

Bezoekers waarderen de Veluwe juist om de rust en ruimte en het ongerepte landschap en willen daar ongestoord van genieten. Torenhoge windmolens tasten dat unieke karakter aan.

Lees meer over windenergie in Gelderland in het dossier

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!