Netbeheer Nederland: ‘Voorspellen, verslimmen en verzwaren om de kosten zo laag mogelijk te houden’

Netbeheer Nederland stelt in een position paper dat het de Rijksoverheid is die aan de knoppen zit om de netbeheerkosten als gevolg van de energietransitie zo laag mogelijk te houden.

De position paper is opgesteld ter voorbereiding voor het rondetafelgesprek over de kosten en baten van de voorgenomen Klimaatwet dat vandaag plaatsvindt.

Verplichte investeringsplannen
Netbeheer Nederland schrijft onder meer het volgende: ‘Hoe beter de netbeheerders weten wat er gaat gebeuren, hoe beter de kosten in de hand te houden zijn. Voorspellen is daarom essentieel. Zo kan bij de keuze van locaties voor windmolens en zonneparken rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte op het net. Als dit slim gebeurt, scheelt dit kosten en tijdrovende ruimtelijke procedures.’

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!