Nieuw convenant ‘Energie A16’ voor West-Brabants windpark

De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert ondertekenen op 3 april naar verwachting een nieuw convenant ‘Energie A16’. In dit convenant maken de partijen afspraken over de samenwerking na het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16.

De realisatie van windenergie in de A16-zone heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen 4 gemeenten en provincie op het vlak van de transitie naar duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit en de omgeving. 

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!