NVDE presenteert factcheck windmolens

‘De vraag waar ruimte te vinden is voor windmolens houdt partijen bezig die werken aan de energietransitie. Om hoeveel windmolens gaat het nu eigenlijk?’ Met die vraag gaat de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) met hulp van sectororganisatie voor windenergie NWEA op onderzoek uit. Voor de factcheck hebben de 2 organisaties 3 scenario’s onder de loep genomen.

Allereerst heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar verschillende manieren om de klimaatdoelen te halen. In het meest vergaande scenario verwacht het PBL in 2050 maximaal 75 gigawatt aan windenergiecapaciteit op de Noordzee en 11 gigawatt op land.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!