Omgevingsvergunning voor Windpark Westeinde afgegeven

De provincie Noord-Holland heeft de omgevingsvergunning verleend voor de vervanging van Windpark Westeinde in Hollands Kroon. De stukken liggen sinds 15 juni 2017 6 weken ter inzage. Daar kan beroep op worden ingesteld.

Het besluit betreft het voornemen tot de bouw en exploitatie van 7 windturbines ter vervanging van de bestaande 7 turbines. Het project is gelegen aan het Jaagpad te Breezand in de gemeente Hollands Kroon, ten oosten van de Rijksweg N9 en het Noordhollandsch Kanaal, circa 3 kilometer ten westen van de kern Anna Paulowna.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!